Η επιλογή στο χρώμα.Το Προφίλ της Εταιρείας είμαστε πάντα στην κορυφή

Η επιλογή στο χρώμα

H εταιρεία Τρακαδάς είναι μία οικογενειακή εταιρεία και αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων οικοδομικών χρωμάτων στην χώρα, το οποίο υπηρετεί πιστά και με συνέπεια τους καταναλωτές και επαγγελματίες από το 1940.

Η Τρακαδάς διαχρονικά διαθέτει μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και κουλτούρα. Στόχος της είναι, η άριστη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των πελατών της, προσφέροντας τους ολοκληρωμένες ιδέες και λύσεις που ικανοποιούν τις όποιες ανάγκες και επιθυμίες. Η εταιρεία προσπαθεί να κάνει την διαφορά σε όλο τον κύκλο των συνεργασιών της, με τους πελάτες, τους προμηθευτές της αλλά πάνω από όλα με το ανθρώπινο δυναμικό της. Αυτό είναι η κινητήριος δύναμη και η ειδοποιός διαφορά για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού και πάνω στο οποίο επενδύει για την συνεχή επιμόρφωσή του.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιλαμβάνοντας την οντότητα της ως μέρος του όλου μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, αναλαμβάνει δράσεις στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ενέργειες προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Στην Τρακαδάς σκοπός μας είναι η άριστη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των πελατών μας

Περισσότερα για την Τρακαδάς

Ιστορικό      Εταιρική Ευθύνη

Η εταιρεία Τρακαδάς με νούμερα

100
100% ελληνική εταιρία
78
Χρόνια δίπλα σας
8
Καταστήματα
45
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ