Η Τρακαδάς αναπτύσσει συνεχώς δράσεις για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρεία αναπτύσσει διαρκώς τον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επενδύοντας σε πόρους και δημιουργώντας σημαντικές συνεργασίες, με ενέργειες προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Η Τρακαδάς ενεργεί θετικά για θέματα που αφορούν σε δύο βασικούς πυλώνες:

  1. Την Κοινωνία, με βασικό σκοπό την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, τις τοπικές κοινότητες και όσους έχουν ανάγκη.
  2. Το Περιβάλλον, για τη μείωση των τοξικών ουσιών και του ενεργειακού αποτυπώματος, την ανακύκλωση και τις υποστηρικτικές ενέργειες για το περιβάλλον.

 

Επικοινωνία για θέματα ΕΚΕ

Είμαστε ανοικτοί σε κάθε ιδέα/πρόταση που υπηρετεί την στρατηγική της εταιρείας σε θέματα ΕΚΕ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Κεντρικό τηλέφωνο: 210 7489683
Email: sales[@]trakadas.gr