Στηρίζουμε και εκπαιδεύουμε συνέχεια το άριστο ανθρώπινο δυναμικό μας

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Τρακαδάς συνεχίζει τη δυναμική της παρουσία και πορεία στην ελληνική αγορά επιδιώκοντας στην όλο και πιο αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών της, με τη συνεχή υποστήριξη των ανθρώπων της.

Εταιρική Κουλτούρα

Ένα από τα σημεία υπεροχής της Τρακαδάς είναι οι άνθρωποί της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εργαζόμενους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, που αισθάνονται περήφανοι για την εταιρεία, τα προϊόντα, καθώς και το όραμα που αυτή πρεσβεύει. Η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην επιμόρφωση των ανθρώπων της τόσο σε γνώση που έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών όσο και σε θέματα εξυπηρέτησης πελάτη και μάνατζμεντ.

Έχοντας συμπληρώσει 78 χρόνια ζωής, η Τρακαδάς έχει τη δική της εταιρική κουλτούρα, η οποία βασίζεται στις παρακάτω αξίες:

  • Δέσμευση στην Ποιότητα και την Συνέπεια
  • Πελατοκεντρική φιλοσοφία
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού
  • Κοινωνικότητα, αλληλοσεβασμό και ομαδικότητα
  • Αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων που θέτει η εταιρεία

Εργασιακός Χώρος

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εργασιακό περιβάλλον στην Τρακαδάς χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, αξιοκρατία, σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Όλα τα καταστήματα της εταιρείας παρέχουν ιδανικές συνθήκες εργασίας, προσαρμοσμένες πρωτίστως στον άνθρωπο και συγκεκριμένα στην υγεία και ασφάλειά του. Τα καταστήματα πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Επενδύοντας στο Μέλλον

Η Τρακαδάς πιστεύει ακράδαντα πως η βιωσιμότητα αλλά και η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος επιτυγχάνονται μέσω της σταθερής και στοχευμένης επένδυσης στο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία επενδύει στην γεωγραφική επέκτασή της, αναπτύσσοντας τόσο το δίκτυο των καταστημάτων σε στρατηγικές περιοχές, στην ψηφιακή εποχή δημιουργώντας ένα σύγχρονο και εύχρηστο website και στην επιμόρφωση των ανθρώπων της ώστε να γνωρίζουν άριστα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, την αγορά και τις βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες στην εξυπηρέτηση πελατών.